• ຈີນ
  • ໂມດູນວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໃນອາວະກາດ Infrared